Önemli Rızık Duası

Önemli Rızık Hakkında Bilgi

Hesapsız Rızık İçin Dua

Allah yarattığı canlıların muhtaç oldukları rızıkları da yaratmıştır.Bu rızık hayatın idamesi için gereken boyuttadır. Eceli gelinceye kadar kendisine takdir edilen bu rızk söz konusudur. Bu sebeple hiç kimse kendisine takdir edilen rızkını yemeden ölmez.

"Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir."(Ankebut, 29/60)

"Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." (Zâriyat, 51/58)

Allah rızkı verir, fakat lüks yaşayacak şekilde yaşamaya rızık Allah'ın taahhüdü altında değildir. Fakat hayatta asgari ihtiyaçlarının giderecek şekilde bir rızk Allah'ın taahhüt attiği bir rızktır.

"Ruhu'l Kudüs kalbime şu sözü fısıldadı: Hiçbir nefis rızkını tastamam almadıkça ölmez. öyleyse Allah'tan sakının da rızkınızı güzel ve meşru yollardan arayınç (Suyutî, İtkan, I/59;  Aclûnî, Keşfu'l-hafa, I/231) mealindeki hadis-i şerif de bu gerçeğe işaret etmektedir.

Günde 15 defa Okunursa Allah'ın izniyle hesapsız rızık ve borçlardan sıkıntılardan kurtulmaya vesile olur.

"İnsanlar için ancak emeğinin karşılığı vardır."(Necm, 53/59)

mealindeki ayette işaret edildiği gibi, rızkın düzgün gelmemesinin altında yatan sebeplerden biri de insanların kendi tembellikleri veya yanlış yöntem kullanmalarıdır. Ayrıca başka insanların olumsuz tutumları sebebiyle de bu rızık yollarının bazen kapanması söz konusu olabilir. Bu dünya bir imtihan yeri olduğu için Allah, insanların yapacakları işlerinden sorumlu olmaları için onlara özgür irade vermiş ve yaptıklarına müdahale etmez. Nitekim, nice hayatlara son veren katiller var ve Allah onlara da karışmıyor..

Bu sebeple, zorunlu rızkın dışında kalan geniş rızkın gerçekleşmemesine yönelik bir çok sebepler vardır. Bütün bunların faturasını Allah’a çıkarmak imandan kaynaklanan tevekkül ve teslimiyete aykırıdır. Yukarıdaki hadiste yer alan “Allah'tan sakının da rızkınızı güzel ve meşru yollardan arayın” emrine uyalım ki, hem dünyada hem ahirette Huzur bulalım.

Yine, “Ey iman edenler! Siz Allah’ı sayar haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırdedecek bir anlayış kuvveti verir, sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.”(Enfal, 8/29), “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah’a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vâde belirlemiştir.”(Talak, 65/3) mealindeki ayetlerin ders verdiği terbiye dairesinde hareket etmek bizim için hayatî önem arz etmektedir.

Ayrıca, açlıkla, yoksullukla imtihan da olabilir. Nice peygamberler ve evliyalar bu imtihana tabi tutulmuşlar. İslamın ilk yıllarında sahabeler sırf Müslüman oldukları için aç, açık bırakılmış işkenceye uğramışlardır. Bizler, kulluğa uygun olarak helal yollardan rızkımızı ararız, sonuca da razı olup, yeni bir heyecan ve azimle rızkımızı tekrar helal yollardan  armaya deva ederiz. Kul olmanın gereği budur.

Şunu unutmayalım ki, hiç kimse Allah’a meydan okuyamaz. Hiç kimse Allah’a hitaben “Madem sen bana güzel bir iş bulmuyorsun, ben de senin yasaklarını dinlemem.” deme lüksüne sahip değildir. Allah’a karşı inat etmek, kırık el ile dövüşmek, başını örse vurmak gibidir.

İşte, Allah'ın taahhüd altına aldığı rızık ölmeyecek kadar olan rızıktır. Bundan fazlası insanın Çalışma ve gayretine bağlıdır. Kanaatkar bir insan her yerde çalışabilir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
“Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab.”(Âli İmrâb 18-19 ayeti kerim)

Anlamı:

Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahibleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahidlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hakim’dir.”
“Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.”

Türkçe Okunuşu:

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahumme in kâne rizkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu, ve in kâne ba’iden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Türkçe Anlamı:

Ya Allah, ya Rab, ya hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celal-i vel İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkar, uzakta ise onu yakınlaştır, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.

Açıklama:

Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla’dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helal olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşaallah görürüz.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Önemli Rızık Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları